Bibliotecă

Bibliotecă

Conform Ordinului de Ministru nr. 2438 din 17.06.2014 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

 

Copii xerox după materialele de bibliotecă - 2 lei/p/A4

Scanări după materiale de bibliotecă (150 dpi) şi copiere pe suportul solicitantului - 1 leu/p/A4

Stocarea pe suportul muzeului (CD, DVD) - 2 lei/suport

Abonament Sală de Lectură (1 săptămână) - 10 lei

Abonament Sală de Lectură (1 an) - 100 lei