Servicii de specialitate - restaurare, conservare

Servicii de specialitate - restaurare, conservare

Conform Ordinului de Ministru nr. 2438 din 17.06.2014 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

 

CALCULAREA COSTULUI CĂTRE TERŢI A SERVICIILOR DE SPECIALITATE

 

Laboratorul Muzeului Naţional al Satului poate oferi către terţi următoarele servicii:

  • Analize fizico-chimice;
  • Restaurare pictură;
  • Restaurare metal;
  • Restaurare textile, piele;
  • Restaurare ceramică;
  • Restaurare lemn;
  • Tratamente de conservare monumente de lemn;
  • Tratamente de conservare obiecte de lemn, textile, piele, etc;
  • Tratamente de ignifugare lemn.

 

Devizul acestor lucrări cuprinde următoarele elemente:

- cheltuieli de manoperă: număr de ore estimate a fi necesare fiecărei operaţiuni x valoarea orei;

- cheltuieli materiale: instrumentar de unică folosinţă, consumabile, alte cheltuieli;

- cheltuieli de deplasare, după caz;

- cheltuieli  de regie 25 %

- beneficiu instituţie (10%).

 

Pentru fiecare specialitate în parte, explicitarea cheltuielilor materiale şi de manoperă este prezentată estimativ în anexele următoare, după caz. În cazul în care gradul de complexitate al lucrărilor efectuate a necesitat un timp de lucru, respectiv cheltuieli materiale mai mici sau mai ridicate faţă de valorile estimate, se va întocmi un deviz postcalcul al lucrărilor.

 

LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE 

                                                                                                                        lei

1.  Prelevare probe
Cheltuieli manoperă (8 ore x 9 lei/oră)……………………………… 76
Cheltuieli materiale ………………………………………………….   8

 2.  Examinare preliminară probă

Cheltuieli manoperă (0.5 ore x 9 lei/oră)…………………………….   4.5
Cheltuieli materiale ………………………………………………….   2
3.  Analiză prin teste microchimice
Cheltuieli manoperă (2 ore x 9 lei/oră)………………………………. 18
Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 25
4.  Analiza prin teste de colorare lianţi
Cheltuieli manoperă (2 ore x 9 lei/oră)……………………….……… 18
Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 25
5.  Analiza prin măsurarea punctului de topire
Cheltuieli manoperă (2 ore x 9 lei/oră)………………………………. 18
Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 20
6.  Analiză prin spectrometrie infraroşu Transformat Fourier
Cheltuieli manoperă (6 ore x 9 lei/oră)………………………………. 18
Cheltuieli materiale ………………………………………………….  30
7.  Analiză prin spectrometrie de raze X
Cheltuieli manoperă (4 ore x 9 lei/oră)………………………………. 18
Cheltuieli materiale ………………………………………………….  20
8.  Determinări de pH.
Cheltuieli manoperă (1 ore x 9 lei/oră)…………… ………………….  9
Cheltuieli materiale ………………………………………………….  20
9.  Microfotografie probe prelevate, rezultate teste microchimice şi lianţi/foto

Cheltuieli manoperă (0.5 ore x 9 lei/oră)/foto………………………...  4.5

Cheltuieli materiale /foto……………………………………………… 2

10.  Înglobare probe în răşină, secţionare şi şlefuire

Cheltuieli manoperă (16 ore x 9 lei/oră)…………………….………  144

Cheltuieli materiale …………………………………………………    20

11.  Examinare microscop

Cheltuieli manoperă (0.5 ore x 9 lei/oră)…………… ………………..   4.5

Cheltuieli materiale /foto………………………………………………  2

12.  Întocmire fişă stratigrafică

Cheltuieli manoperă (1.5 ore x 9 lei/oră)……………………………… 13,5

Cheltuieli materiale ……………………………………………………   2

13.  Întocmire fişă analiză raze X

Cheltuieli manoperă (1.5 ore x 9 lei/oră)……………………………… 13,5

Cheltuieli materiale ……………………………………………………  2

14.  Întocmire fişă analiză infraroşu FTIR

Cheltuieli manoperă (1.5 ore x 9 lei/oră)……………… ………………13,5

Cheltuieli materiale ……………………………………………………. 2

15.  Întocmire fişă microchimică şi de lianţi

Cheltuieli manoperă (1.5 ore x 9 lei/oră)………………… …………….13,5

Cheltuieli materiale …………………………………………………….  2

16.  Întocmire fişă determinări pH, punct topire

Cheltuieli manoperă (1 oră x 9 lei/oră)………………………………….  9

Cheltuieli materiale ……………………………………………………..  2

17.  Întocmire raport de analiză obiectiv

Cheltuieli manoperă (3 ore x 9 lei/oră)…………………………………. 27

Cheltuieli materiale ……………………………………………………. 10

 

LABORATOR DE CONSERVARE 

                                                                                                                                    lei

 1.  Examinare preliminară obiectiv  (tratament insecto-fungicid sau ignifugare)

Cheltuieli manoperă (4 ore x 7,8 lei/oră)………………… ……………….27.2

Cheltuieli materiale ………………………………………………..  ……  40

2.  Curăţarea şi pregătirea materialului lemnos/mp (insecto-fungicid sau ignifugare)

Cheltuieli manoperă (0.5 ore x 5.2 lei/oră)……………… ………………. 2.6

Cheltuieli materiale ……………………………………………………… 10

3.  Tratament prin pensulare / mp  (insecto-fungicid sau ignifugare)

Cheltuieli manoperă (0.8 ore x 5.2 lei/oră)…………… ………………… 4.16

Cheltuieli materiale …………………………………………….consum specific

4.  Tratament prin pulverizare/mp (insecto-fungicid sau ignifugare)

Cheltuieli manoperă (0.6 ore x 5.2 lei/oră)……………… ………………. 3.12

Cheltuieli materiale ………………………………………..……consum specific

5.  Tratament prin injectare/mp

Cheltuieli manoperă (3 ore x 5.2 lei/oră)…………… …………..………..15.6

Cheltuieli materiale …………………………………………….consum specific

6.  Realizare fişă calitate tratament/obiectiv

Cheltuieli manoperă (8 ore x 7,8 lei/oră)………………… ……………….54.4

Cheltuieli materiale ………………………………………………………. 20

7.  Întocmire raport de lucru/obiectiv (tratament sau ignifugare)

Cheltuieli manoperă (8 ore x 7,8 lei/oră)……………… ………………….54.4

Cheltuieli materiale ………………………………………………………. 45

8.  Realizare probă de ignifugare + buletin de încercare la foc pompieri

Cheltuieli manoperă (8 ore x 7,8 lei/oră)………………… ……………….54.4

Cheltuieli materiale ………………………………………………………..20

Taxă buletin pompieri……………………………………………………..300

9.  Tratamente termice textile, piele, covoare

Cheltuieli manoperă (3 ore x 5.2 lei/oră)/10 obiecte………………………15.6

Cheltuieli materiale ………………………………………………………..15

 

LABORATOR  RESTAURARE  METAL 

                                                                                                                         lei

1.  Examinare preliminară obiect, documentaţie
Cheltuieli manoperă (4 ore x 5.2 lei/oră)…………… …………….   20.8
Cheltuieli materiale ………………………………………………..  20
2.  Prepararea soluţiilor/funcţie de suportul piesei
Cheltuieli manoperă (2 ore x 5.2 lei/oră)…………… ……………….10.4
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 60
3.  Degresarea obiectului
Cheltuieli manoperă (6 ore x 5.2 lei/oră)…………… ……………….31.2
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 40
4.  Curăţarea obiectului
Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)…………… ………………. 41.6
Cheltuieli materiale …………………………………………………. 80
5.  Neutralizare - uscare
Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)………… ………………….. 41.6
Cheltuieli materiale ………………………………………………….100
6.  Conservare finală
Cheltuieli manoperă (2 ore x  5.2 lei/oră)………… ………………….10.4
Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 80
7.  Întocmire raport de restaurare
Cheltuieli manoperă ( 8 ore x 5.2 lei/oră)……… ……………………..41.6
Cheltuieli materiale …………………………………………………... 40

 

LABORATOR DE RESTAURARE CERAMICĂ

                                                                                                                        lei

1.  Examinare preliminară obiect, documentaţie

Cheltuieli manoperă (4 orex 4.7 lei/oră)……………… ……………18.8

Cheltuieli materiale ………………………………………………..   20

2.  Curăţare în soluţie de detergent neutru

Cheltuieli manoperă (1oră x 4.7 lei/oră)…………… ………………. 4.7

Cheltuieli materiale …………………………………………………. 5

3.  Curăţare cu solvenţi

Cheltuieli manoperă (8 ore x 4.7 lei/oră)………… …………………37.6

Cheltuieli materiale …………………………………………………..8

4.  Asamblare până în 5 fragmente

Cheltuieli manoperă (2 ore x 4.7 lei/oră)………… …………………..9.4

Cheltuieli materiale …………………………………………………. 14

5.  Asamblare peste 5 fragmente

Cheltuieli manoperă ( 5 ore x 4.7 lei/oră)………… …………………23.5

Cheltuieli materiale ………………………………………………….15

6.  Completare fragmente lipsă şi finisare

Cheltuieli manoperă (4ore x 4.7 lei/oră)………………… …………..18.8

Cheltuieli materiale …………………………………………………. 15

7.  Chituirea casurilor şi finisare

Cheltuieli manoperă (8 ore x 4.7 lei/oră)……………… …………….37.6

Cheltuieli materiale …………………………………………………. 51.3

8.  Operaţii dechituire şi fiinisare

Cheltuieli manoperă (5ore x 4.7 lei/oră)……………… ……………..23.5

Cheltuieli materiale …………………………………………………..48

9.  Retuş de culoare

Cheltuieli manoperă (16 ore x 4.7 lei/oră)…………… ………………75.2

Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 20

10.  Impregnare cu paraloid pentru smalţ friabil

Cheltuieli manoperă (1 ore x 4.7 lei/oră)…………… ………………..  4.7

Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 20

11.  Întocmire raport de restaurare

Cheltuieli manoperă ( 8 orex 4.7 lei/oră)……………… ……………..37.6

Cheltuieli materiale ………………………………………………….. 40

 

LABORATOR RESTAURARE PICTURĂ

 

Pictură tempera pe lemn

                                                                                                                             lei

1.  Examinare preliminară obiect, documentaţie

 Cheltuieli manoperă (16 ore x 7 lei/oră)……………… ……………….112

Cheltuieli materiale ………………………………………………..  ..... 30

2.  Consolidare strat pictural la rece/cmp

 Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 7 lei/oră)/cmp..………… ……………0.07

Cheltuieli materiale/cmp………………………………………………. 0.03

3.  Consolidare strat pictural la cald/cmp

 Cheltuieli manoperă (0.03 ore x 7 lei/oră)/cmp……………………….. 0.21

Cheltuieli materiale/cmp………………………………………………..0.05

4.  Completare lacune (curăţare, chituire, finisare)/cmp

 Cheltuieli manoperă (0.05 ore x 7 lei/oră)/cmp……………………….. 0.35

Cheltuieli materiale /cmp……………………………………………….0.05

5.  Curăţarea stratului pictural/cmp

 Cheltuieli manoperă (0.05 ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………0.35

Cheltuieli materiale/cmp……………………………………………… . 0.08

6.  Integrare cromatică/cmp

 Cheltuieli manoperă (0.07ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………. 0.49

Cheltuieli materiale /cmp.………………………………………………..0.08

7.  Vernisarea icoanei/cmp

 Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………… 0.07

Cheltuieli materiale /cmp………………………………………………...0.05

8.  Curăţarea suportului de lemn/cmp

 Cheltuieli manoperă (0.03 orex 7 lei/oră)/cmp………………………….0.21

Cheltuieli materiale /cmp………………………………………………..0.02

9.  Completarea lacunelor suportului de lemn/cmp

 Cheltuieli manoperă (0.04 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………… 0.28

Cheltuieli materiale/cmp…………………………………………………0.02

10.  Operaţii de restaurare ale suportului de lemn

Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)/cmp…..……………………… 41.6

Cheltuieli materiale …………………………………………………..…15

11.  Tratament insecto-fungicid

Cheltuieli manoperă (3 ore x 7 lei/oră)………………… ………………..21

Cheltuieli materiale ………………………………………………………5

12.  Integrarea cromatică a suportului de lemn/cmp

Cheltuieli manoperă (0.03 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………….0.21

Cheltuieli materiale /cmp……………………………………………….  0.02

13.  Peliculizarea versoului icoanei/cmp

Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………..0.07

Cheltuieli materiale /cmp…………………………………………………0.08

14.  Obturarea orificiilor de zbor insecte xilofage/cmp

Cheltuieli manoperă (0.02 ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………..0.14

Cheltuieli materiale/cmp ………………………………………………....0.08

15.  Întocmire raport de restaurare

Cheltuieli manoperă ( 8 ore x 7 lei/oră)…………… ……………………..56

Cheltuieli materiale ……………………………………………………….40

 

Pictură pe sticlă

                                                                                                                                lei

16.  Examinare preliminară obiect, documentaţie

Cheltuieli manoperă (16 ore x 7 lei/oră)………………… ……………..112

Cheltuieli materiale ………………………………………………..  .....  30

17.  Dezasamblare icoană

Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 7 lei/oră)/cmp..……… ………………. 0.07

Cheltuieli materiale/cmp………………………………………………..  0.01

18.  Consolidare peliculă de culoare/cmp

Cheltuieli manoperă (0.03 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………… 0.21

Cheltuieli materiale/cmp……………………………………………….. 0.01

19.  Curăţarea feţei sticlei şi a canturilor/cmp

Cheltuieli manoperă (0.02 ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………0.14

Cheltuieli materiale /cmp………………………………………………..0.01

20.  Completarea lacunelor suportului de sticlă/cmp

Cheltuieli manoperă (0.04 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………… 0.28

Cheltuieli materiale/cmp…………………………………………………0.05

21.  Integrare cromatică/cmp

Cheltuieli manoperă (0.07ore x 7 lei/oră)/cmp…………………………..0.49

Cheltuieli materiale /cmp.………………………………………………..0.05

22.  Curăţarea ramei şi a capacului de protecţie/cmp

Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………… 0.07

Cheltuieli materiale /cmp………………………………………………...0.02

23.  Integrarea cromatică a ramei şi a capacului de protecţie/cmp

Cheltuieli manoperă (0.03 ore x 7 lei/oră)/cmp………………………….0.21

Cheltuieli materiale /cmp……………………………………………….. 0.02

24.  Confecţionare ramă şi capac de protecţie

Cheltuieli manoperă (5 ore x 5.2 lei/oră)…………………… ……………26

Cheltuieli materiale………………………………………………………. 30

25.  Tratament insecto-fungicid a ramei şi capacului de protecţie

Cheltuieli manoperă (2 ore x 7 lei/oră)…..…………………… …………14

Cheltuieli materiale ……………………………………………..………. 18

26.  Asamblarea finală a icoanei

Cheltuieli manoperă (3 ore x 7 lei/oră)…..………………… ……………21

Cheltuieli materiale ……………………………………………..……….  .5

27.  Întocmirea raportului de restaurare

Cheltuieli manoperă (8 ore x 7 lei/oră)…..…………………… …………56

Cheltuieli materiale ……………………………………………..………. 40

 

 

LABORATOR RESTAURARE TEXTILE, PIELE

                                                                                                                                lei

 1.  Examinare preliminară obiectiv, documentaţie

Cheltuieli manoperă (4 ore x 6.8 lei/oră)…………………… …………  27.2

Cheltuieli materiale ………………………………………………..  …  20

 2.  Conservare uscată (solvenţi, detaşare pete) /.mp

Cheltuieli manoperă (1 oră x 5.2 lei/oră)/mp………………………….… 5.2

Cheltuieli materiale /mp…………………………………………………. 5.2

 3.  Conservare umedă (imersie în soluţie detergent neutru) /mp

Cheltuieli manoperă (1.5 ore x 5.2 lei/oră) /mp…………………………..7.8

Cheltuieli materiale /mp…………………………………………………. 3.3

 4.  Restaurare zone degradate prin integrare – covoare cu noduri/cmp

Cheltuieli manoperă (0.5 ore x 6,8 lei/oră)/cmp…………………………..3.4

Cheltuieli materiale / cmp..……………………………………………….1

 5.  Restaurare zone degradate prin integrare – mătase/cmp

Cheltuieli manoperă (0.3 ore x 6,8 lei/oră)/cmp….………………………2.04

Cheltuieli materiale/cmp………………………………………………….1

 6.  Restaurare zone degradate prin integrare – bumbac/cmp

Cheltuieli manoperă (0.3 ore x 6,8 lei/oră)/cmp………………………….2.04

Cheltuieli materiale/cmp………………………………………………….1

 7.  Restaurare zone degradate prin integrare – ţesături lână/cmp

Cheltuieli manoperă (0.2 ore x 6,8 lei/oră)/cmp…………………………1.36

Cheltuieli materiale /cmp………………………………………………....1

 8.  Consolidări pe suport textil prin coasere / mp

Cheltuieli manoperă (20 ore x 5.2 lei/oră)/mp……………………………104

Cheltuieli materiale /mp……………………………………………………30

 9.  Consolidări pe suport textil cu adezivi /mp

Cheltuieli manoperă (8 orex 5.2 lei/oră)/mp……………………………….41.6

Cheltuieli materiale /mp……………………………………………………45

10.  Curăţare piele, blană / obiect

Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)/obiect…………………………..41.6

Cheltuieli materiale/obiect…………………………………………………10

11.  Integrare broderie pe piele/cmp

Cheltuieli manoperă (0.3 ore x 5.2 lei/oră/cmp……………………………1.56

Cheltuieli materiale/cmp…………………………………………………..1.5

12.  Înlocuire zone blană degradată / cojoc

Cheltuieli manoperă (40 ore x 5.2 lei/oră)/cojoc..……… …………………208

Cheltuieli materiale ……………………………………………………….  50

13.  Consolidări obiecte piele, blană / obiect

Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)/obiect..………… ………………41.6

Cheltuieli materiale /obiect.……………………………………………… 10

14.  Întocmire raport de restaurare

Cheltuieli manoperă ( 8 ore x 6.8 lei/oră)…………… ……………………54.4

Cheltuieli materiale ………………………………………………………. 40

 

LABORATOR RESTAURARE LEMN

                                                                                                                                     lei

 1.  Examinare preliminară obiect, documentaţie

Cheltuieli manoperă (4 ore x 6.8 lei/oră)………………………… ………27.2

Cheltuieli materiale ………………………………………………..  …… 20

 2.  Curăţare/cmp

Cheltuieli manoperă (0.02 ore x 5.2 lei/oră)…………………… …………0.104

Cheltuieli materiale ……………………………………………………….0.02

 3.  Tratament insecto-fungicid prin pensulare/mp

Cheltuieli manoperă (0.8 ore x 5.2 lei/oră)…………… ………………….4.16

Cheltuieli materiale ………………………………………….consum specific

 4.  Tratament insecto-fungicid prin injectare/mp

Cheltuieli manoperă (3 ore x 5.2 lei/oră)…………… …………..………..15.6

Cheltuieli materiale ………………………………………….consum specific

 5.  Completare lacune/cmp

Cheltuieli manoperă (0.04 ore x 5.2 lei/oră)……… ………………………0.208

Cheltuieli materiale ……………………………………………………….0.02

 6.  Obturare orificii de zbor/cmp

Cheltuieli manoperă (0.02 ore x 5.2 lei/oră)……… ………………………0.104

Cheltuieli materiale ……………………………………………………….0.08

 7.  Reconstituire ornamente, decor/cmp

Cheltuieli manoperă (1 oră x 5.2 lei/oră) …………………………………5.2

Cheltuieli materiale ………………………………………………………15

 8.  Integrare cromatică/cmp

Cheltuieli manoperă (0.03 ore x 5.2 lei/oră)……………… ………………0.156

Cheltuieli materiale ……………………………………………………….0.02

 9.  Peliculizare/cmp

Cheltuieli manoperă (0.01 ore x 5.2 lei/oră)/cmp…………………………0.052

Cheltuieli materiale/cmp………………………………………………… 0.08

10.  Întocmire raport de restaurare

Cheltuieli manoperă (8 ore x 5.2 lei/oră)………………………...………….…41.6

Cheltuieli materiale …………………………………………………………..….40